Giới thiệu TCall

Công ty TCall Solutions là liên doanh giữa strong Titan Technology Corporation và strong Televz LLC. Chúng tôi mang đến kỷ nguyên mới về phân phối và dịch vụ, hướng đến dẫn đầu trong Truyền thông Đa điểm dựa trên giải giải pháp công nghệ kỹ thuật cao nhằm tháo gỡ những rào cản về truyền thông và giao tiếp trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

TCall Solutions được thành lập bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi luôn nhìn về sứ mệnh, nhiệm vụ và giá trị cốt lõi để làm kim chỉ nam trong hoạt động và phục vụ nhằm mang giải pháp tối ưu và phù hợp nhất đến cho các doanh nghiệp, cùng đồng hành và hỗ trợ mở rộng thị trường và phát triển cùng các doanh nghiệp.

Sứ mệnh

Tiên phong trong giải pháp kết nối.

Nhiệm vụ

Ứng dụng công nghệ cao tạo kỷ nguyên mới cho mạng lưới phân phối sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

Giá trị cốt lõi

  • T-Sáng tạo
  • T-Vượt trội
  • T-Hành động
  • T-Chính trực